loader image

Javni regionalni konkurs

za učešće u Studentskom bijenalu scenskog dizajna

SCEN Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Bijenale scenskog dizajna

Raspisuju: JAVNI REGIONALNI KONKURS za učešće u Studentskom bijenalu scenskog dizajna

Važni datumi

Otvaranje prijava: 21. mart 2022.

Zatvaranje prijava: 15. aptil 2022.

Bijenale scenskog dizajna je rezultat potrebe da se prate i vrednuju realne pozorišne produkcije, umetničke i kustoske prakse u oblasti scenskog dizajna i scenskog prostora u Srbiji i regionu, ali i svi studijski programi i kursevi koji aktivno utiču na formiranje pomenute produkcije i prakse.

Prvi, ključni zadatak je kreiranje platforme kao mesta povezivanja i razmene ideja u svim oblastima scenskog dizajna, u Srbiji i regionu. Platforma podrazumeva kreiranje i realizaciju izložbi, radionica, simpozijuma, festivala i drugih formata za prepoznavanje pojava, potreba, problema i tendencija u svim domenima scenskog dizajna i scenskog prostora. Osnovne linije razvoja ove platforme odnose se na pozorišne, vanpozorišne i druge umetničke prakse scenskog dizajna, u domenu profesionalnog delovanja, kao i studentskog rada. Bijenale nema čvrst format – to je fluidna platforma koja koristi sve medije komunikacije, zavisno od raspoloživih sredstava i uslova u kojima nastaje. Bijenale je i manifestacija i događaj, i zoom-konferencija i studentska radionica, i izložba i studentski festival. Bijenale je, pre svega, mesto okupljanja, susreta i razmene.

Tema Bijenala scenskog dizajna

Tema Bijenala scenskog dizajna 2022. jeste fluidnost, shvaćena na način na koji o ovom pojmu govori jedan od najznačajnijih sociologa i filozofa 20. veka, Zigmunt Bauman. Bauman današnje vreme, doba nakon postmodernizma, vidi kao fluidno, neuhvatljivo u smislu velikih narativa i ideologija, kao vreme sklisko, bez zajedničkih ideala, kolektivnih akcija, vreme individualizma, fragmentiranosti i dezintegracije svih „čvrstih“ obrazaca i veza koje je ustanovila rana modernost. U takvom vremenu dominiraju stanje permanentne nesigurnosti i neizvesnosti, koja uzrokuju usamljenost, nedostatak komunikacije i istinske emocije, autentičnih doživljaja i povezanosti sa svetom. Istovremeno, aspekti fluidne modernosti dodatno su radikalizovani trenutnom pandemijom, kad pitanja smisla, borbe i delovanja postaju još upitnija, a tema usamljenosti i fenomen fluidnosti poprimaju paradigmatski karakter u savremenom društvu, u kojem dominiraju osećaji virtuelnosti i ispraznosti, nedostatka autentičnosti i originalnosti.
Fenomen fluidnih scena posmatra se kao potraga za autentičnim iskustvima, prisutnošću u stvarnom svetu i povezanošću sa njim. Bijenale suprotstavlja ovaj fenomen osećaju usamljenosti savremenog pojedinca, koji se ne odriče potrebe da stvara zajedničko, kolektivno iskustvo.

Rok za prijavu na konkurs je 15. april 2022.

Prijava podrazumeva slanje popunjenog obrasca u pdf formatu na mejl: studenti@bisd.rs, sa naznakom „Prijava na Studentski bijenale“. Nakon poslatog obrasca prijave, kandidati će dobiti povratni mejl sa informacijama o postavljanju vizuelnih prikaza radova. Rad prikazati u formatu po izboru (pdf prezentacija, sajt ili video), a potrebno je da sadrži: fotografije, crtež kolaž, 3D model, video materijal, zvuk i slično.

Međunarodni žiri sprovodi prvu selekciju radova koji će biti prezentovani u katalogu. Nakon toga Kustoski tim odabira radove koji će biti predstavljeni na izložbi. U tu svrhu će biti organizovani zajednički onlajn radni formati sa Kustoskim timom kako bi se radovi prilagodili i pripremili za Studentski bijenale koje će biti održan od 03. do 09. septembra 2022. u Novom Sadu.

Za odabrane studente-autore biće organizovan prevoz i obezbeđen smeštaj u Novom Sadu i moći će da posete ostale programe u okviru Bijenala scenskog dizajna. Tokom trajanja izložbe biće organizovani razgovori sa studentima-autorima odabranih radova i stručna vođenja.

Pravo učešća

Konkurs za učešće u studentskoj izložbi je javan.
Pravo učešća imaju studenti ili grupe studenata osnovnih i master studija svih fakulteta, akademija i visokih škola iz Srbije i zemalja regiona, nezavisno od vrste studijskog programa, koji žele da izraze vlastiti stvaralački odnos prema temi Studentskog bijenala, kroz složen proces kreiranja umetničkog dela u domenu scenskog dizajna.

Rok za predaju radova
Rok za prijavu i predaju radova je 15. april 2022. do 20.00 časova.

Selekcija radova

Radove za katalog Studentskog bijenala scenskog dizajna selektovaće međunarodni žiri.

Selekciju radova za izložbu obaviće dvočlani Kustoski tim – Sanja Maljković i Dragana Vilotić.

Autorska prava

Autorska prava selektovanih radova podrazumevaju navođenje imena svih autora, prosvetnih ili drugih ustanova i produkcija u okviru kojih je rad nastao.

Autorska prava koncepta i kustoske postavke izložbe zadržava Kustoski tim, a vlasnik prava na izložbu je Bijenale scenskog dizajna.

Nakon završetka izložbe, radovi neće biti vraćeni, osim u izuzetnim slučajevima.

Kategorije radova za Studentski bijenale

1. Scenski dizajn u pozorištu

Pozorišne predstave svih žanrova i formi.

Scenski dizajn predstave u celini

Umetnički rad u nekoj od kategorija

Scenografija

Kostimografija

Scenska muzika

Dizajn svetla

Dizajn zvuka

Dizajn videa

Dizajn lutke

Umeće realizacije u nekoj od kategorija

Slikarski radovi

Vajarski radovi

Krojački radovi

Šminka, maska i vlasuljarski radovi

Obućarski radovi

Stolarski radovi

Bravarski radovi

Tapetarski radovi

2. Scenski dizajn van pozorišta

Scenski događaji izvedeni u realnom prostoru-vremenu svih žanrova i formi (umetničke, kulturne, zabavne, političke, promotivne…).

Dizajn scenskog događaja u celini.

Umetnički rad

Analogno kategorijama za scenski dizajn u pozorištu.

Umeće realizacije

3. Novi mediji i nove tehnologije u scenskom dizajnu

Primena novih medija, novih tehnika i tehnologija u scenskom dizajnu (za scenske događaje i scenske prostore).

4. Umetničke i kustoske prakse scenskog dizajna

Autonomna umetnička dela javno izvedena i/ili prikazana u formi umetničkih događaja u arhitektonskom, scenskom, medijskom ili virtuelnom prostoru (performativna instalacija; višemedijska intervencija ili instalacija; prostorna intervencija ili instalacija; interaktivna izložba ili galerijska postavka..), kao i druge umetničke forme u oblasti scenskog dizajna, što uključuje prostorne, medijske i komunikacijske aspekte dela.

Umetničke prakse

Autonomna lična, grupna ili kolektivna umetnička dela scenskog dizajna.

Kustoske prakse

Kustoski koncepti izbora, izlaganja i/ili izvođenja različitih umetničkih dela scenskog dizajna.

5. Scenska arhitektura

Realizovani arhitektonski objekti

Namenski projektovana i izgrađena pozorišta, koncertne dvorane, letnje pozornice, bioskopi, kulturni centri, sportske dvorane i stadioni…

Realizovani

ambijentalni scenski prostori

Aktiviranje, reanimacija, reutilizacija, rekonstrukcija, adaptacija i drugi postupci artikulacije postojećih objekata i/ili prostora.

Realizovani efemerni scenski prostori

Privremeni, povremeni ili pokretni scenski prostori.

Arhitektonski projekti i studije

Sve kategorije nerealizovanih arhitektonskih scenskih objekata i prostora.

6. Realizacija scenskih prostora

Scenska, tehnička i produkcijska realizacija svih vrsta i formi scenskih prostora u pozorištu i van pozorišta.

7. Predstavljanje i promocija scenskih događaja i scenskog prostora

Sva umetnička, medijska i promotivna sredstva (fotografija, video spot, džingl, plakat, flajer, publikacija, bilbord, izlog, instalacija, maketa…), promotivne kampanje kao i projekti i sredstva arhiviranja scenskih događaja i scenskog prostora.

BIJENALE
ENG