loader image

ANA MARTINA BAKIĆ

Ana Martina Bakić (Minhen, 1974), diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gde radi u nastavi kao docentkinja i voditeljka Kabineta za crtanje i plastično oblikovanje. Autorka je niza projekata i realizacija arhitekture, enterijera, postavki izložbi i scenografija u kojima istražuje odnose prostora i događaja u različitim pojavnostima i kontekstima. Profesionalno je aktivna radovima na izložbama, publikacijama, javnim predavanjima i edukaciji u Hrvatskoj i inostranstvu.

Uloga u Bijenalu 2022.

žiri studentski bi, kategorija: Scenski dizajn arhitektura

BIJENALE
ENG