loader image

Collab

Collab program pomaže da se realizuju projekti zasnovani na temi Bijenala (šire posmatrano), da se kreiraju nove vrednosti i neki od mogućih odgovora prakse na temu Simpozijuma Bijenala 2022.  

Ove godine planirane su dve produkcije. Prvi projekat predstavlja saradnju sa Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci i Fakultetom za stvari koje ne mogu biti naučene (Faculty of Things that Can’t Be Learned) u Skoplju. U projektu će učestvovati studenti iz Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije. Tema istraživanja je modernističko nasleđe danas iz vizure mladih. 

Drugi projekat je koprodukcija sa Numen kolektivom. Studenti će kroz radionički format izgraditi instalaciju u javnom prostoru.

Rezultati obeju saradnji biće prikazani u okviru Bijenala u septembru.

BIJENALE
ENG