loader image

Collab COMMONS

Collab je projektna linija Bijenala scenskog dizajna unutar koje se u saradnji sa drugim kolektivima i institucijama produciraju novi sadržaji. Na Bijenalu scenskog dizajna 2022, u Novom Sadu, u sklopu Kaleidoskopa kulture i Evropske prestonice kulture, biće predstavljena dva projekta.

U okviru saradnje Odseka za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i Asocijacije za savremenu umetnost kulture Fakulteta za stvari koje ne mogu biti naučene (Faculty of Things that Can’t Be Learned) iz Skoplja, studenti iz Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije će istraživati jugoslovensko modernističko nasleđe i njegovo čitanje danas. Timovi studenata će u svojim gradovima, istražiti izabrane objekte arhitekture modernističkog nasleđa: HKD – Hrvatski kulturni dom (nekadašnji Narodni dom na Sušaku) u Rijeci, napuštenu Mesnu zajednicu u Skoplju i zgradu Štamparije „Dnevnik“ u Novom Sadu. Ovi objekti prepoznati su kao modernističko nasleđe koje čuva duh zajedničkog, kolektivnog iskustva jugoslovenske ideje. Sva tri objekta nastala su u periodu kad se ideologija društva oslikavala u promišljanju određenog sistema vrednosti, sa fokusom na zaštitu i odnos prema javnom dobru i javnim prostorima. Iako još postoje u fizičkom obliku, utilitarna funkcija sva tri objekta živi na različite načine u različitim gradovima ili je uopšte nema.

Od studenata se očekuje da istraže sopstveno nasleđe i da različitim intervencijama u prostoru daju odgovore na pitanja čemu ovi objekti služe, da li se mogu posmatrati van konteksta vremena nastanka i šta sa njima raditi danas. Kakve vrednosti treba da budu zaštićene danas, pola veka nakon izgradnje? Proces se zasniva na uspostavljanju dijaloga sa zadatim prostorima i diskursom nastanka, kao i kontekstom u kome danas (ne)postoje. Zato je zamisao ovog procesa rada novo promišljanje ideje o kolektivu, o javnom dobru i zajedničkom korišćenju grada i javnih prostora, ali i preispitivanje zaštite kulturnog nasleđa jugoslovenskog modernizma danas. Studenti različitih univerziteta će razmenjivati rezultate istraživanja da bi se u septembru sreli u Novom Sadu, u vreme trajanja Bijenala, predstavili finalni proizvod scenskim sredstvima i kreirali zajednički iskaz.

Autori projekta: Lara Badurina, Filip Jovanovski, Aleksandra Pešterac.

BIJENALE
ENG