loader image

Collab COMMONS

Collab je projektna linija Bijenala scenskog dizajna unutar koje se u saradnji sa drugim kolektivima i institucijama produciraju novi sadržaji. Na Bijenalu scenskog dizajna 2022, u Novom Sadu, u sklopu Kaleidoskopa kulture i Evropske prestonice kulture, biće predstavljena dva projekta.

U okviru saradnje Odseka za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i Asocijacije za savremenu umetnost kulture Fakulteta za stvari koje ne mogu biti naučene (Faculty of Things that Can’t Be Learned) iz Skoplja, studenti iz Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije će istraživati jugoslovensko modernističko nasleđe i njegovo čitanje danas. Timovi studenata će u svojim gradovima, istražiti izabrane objekte arhitekture modernističkog nasleđa: HKD – Hrvatski kulturni dom (nekadašnji Narodni dom na Sušaku) u Rijeci, napuštenu Mesnu zajednicu u Skoplju i zgradu Štamparije „Dnevnik“ u Novom Sadu. Ovi objekti prepoznati su kao modernističko nasleđe koje čuva duh zajedničkog, kolektivnog iskustva jugoslovenske ideje. Sva tri objekta nastala su u periodu kad se ideologija društva oslikavala u promišljanju određenog sistema vrednosti, sa fokusom na zaštitu i odnos prema javnom dobru i javnim prostorima. Iako još postoje u fizičkom obliku, utilitarna funkcija sva tri objekta živi na različite načine u različitim gradovima ili je uopšte nema.

Od studenata se očekuje da istraže sopstveno nasleđe i da različitim intervencijama u prostoru daju odgovore na pitanja čemu ovi objekti služe, da li se mogu posmatrati van konteksta vremena nastanka i šta sa njima raditi danas. Kakve vrednosti treba da budu zaštićene danas, pola veka nakon izgradnje? Proces se zasniva na uspostavljanju dijaloga sa zadatim prostorima i diskursom nastanka, kao i kontekstom u kome danas (ne)postoje. Zato je zamisao ovog procesa rada novo promišljanje ideje o kolektivu, o javnom dobru i zajedničkom korišćenju grada i javnih prostora, ali i preispitivanje zaštite kulturnog nasleđa jugoslovenskog modernizma danas. Studenti različitih univerziteta će razmenjivati rezultate istraživanja da bi se u septembru sreli u Novom Sadu, u vreme trajanja Bijenala, predstavili finalni proizvod scenskim sredstvima i kreirali zajednički iskaz.

 

Autori projekta: Lara Badurina, Filip Jovanovski i  Aleksandra Pešterac

 

Asistent na projektu: Luna Šalamon

 

Učesnici u radionici sa autorima programske linije su:

Filip Novak (Akademija primenjenih umetnosti, Rijeka) 

Kaja Resman (Akademija primenjenih umetnosti, Rijeka)

Katarina Kožul (Akademija primenjenih umetnosti, Rijeka)

Marko Mrvoš (Akademija primenjenih umetnosti, Rijeka)

Tena Njegovan (Akademija primenjenih umetnosti, Rijeka)

Aleksandar Jovanovski (Fakultet za dramske umetnosti, Skoplje)

Denica Stojkovska (Fakultet za dramske umetnosti, Skopje)

Deniz Ajdarevik (Fakultet za dramske umetnosti, Skopje)

Dimitar Malev (Arhitektonski fakultet, Skopje)

Sandra Nikolovska (Arhitektonski fakultet, Skopje)

Stefan Tankov (Arhitektonski fakultet, Skopje)

Tamara Džerkov (Arhitektonski fakultet, Skopje)

Bojana Isijanin (Arhitektonski fakultet, Skopje)

Marija Varga (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

Nađa Vukorep (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

Bojan Kaurin (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

Maja Bogdanović (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

Dušica Ilić (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

autor kolaža: Luna Šalamon 

BIJENALE
ENG