loader image

Glavna izložba

                   Majstorsko pismo

Majstorsko pismo je glavna izložba Bijenala scenskog dizajna 2022. Posvećena je delima zanata, tj. znanju, veštinama i iskustvu izrade (najčešće ručne) predmeta i delova dekora, kostima, rekvizite i lutki, u pozorišnim radionicama prostora nekadašnje SFRJ, u periodu od 2006. do 2022.

Petnaest godina nakon poslednjeg izdanja Bijenala, želele smo da ponovo stavimo u fokus ljude koji rade u pozorištu, čijem radu se, kao publika, divimo, ali nikada izbliza, i koji se ne penju na pozornicu i ne dobijaju aplauz. One, koji rade u zanatskim radionicama pozorišta, u kucima daleko skrivenim od očiju publike, u prostorima zatrpanim ostacima materijala, viškom drveta, krpicama po podu, opiljcima na stolu za rezanje, sa specifičnim mirisom lepka i boje, i sveže skuvane kafe, rano izjutra.

Ovoga puta, Glavnu izložbu posvećujemo isključivo ljudima iza scene i njih stavljamo pod svetlost reflektora. Izabrale smo radove majstora izrađene u 16 pozorišta iz Beograda, Budve, Ljubljane, Novog Sada, Podgorice, Sarajeva, Subotice i Zagreba.

                                                                                                                                                                             Tatjana Dadić Dinulović i Selena Orb

 

Majstori:

Sandra Aničić (modistkinja), Senaid Avdibegović (majstor stolar), Laura Buljan (krojačica), Danica Ćeran (krojačica), Koviljka Ćosin (krojačica), Đanan Jaha (stolar), Aleksandra Kovačević (modiskinja), Ibrahim Lazović (kožar), Evica Mančić (krojačica), Dejan Marin (stolar), Darko Marin (majstor stolar), Dalibor Marković (stolar), Goran Mihaljica (obućar), Goran Mišić (stolar), vezilje iz manastira Kać, Samir Muhović (stolar), Ramo Pamuk (majstor stolar), Miloš Petrović (tapetar), Radionice Slovenskog mladinskog gledališča Ljubljana, Vladimir Radovanović (izrada maski), Vesna Sačić (krojačica), Nenad Stanojlović (tapetar), Blagovesta Vasileva (izrada maski)

Kustos i autor koncepta: Tatjana Dadić Dinulović
Dizajn prostora: Mia David
Dizajn svetla: Boris Butorac
Dizajn zvučne slike: Andrija Pavlović

GALERIJA

BIJENALE
ENG