loader image

Glavna izložba

                   Majstorsko pismo

Majstorsko pismo je glavna izložba Bijenala scenskog dizajna 2022. Posvećena je delima zanata, tj. znanju, veštinama i iskustvu izrade (najčešće ručne) predmeta i delova dekora, kostima, rekvizite i lutki, u pozorišnim radionicama prostora nekadašnje SFRJ, u periodu od 2006. do 2022.

Petnaest godina nakon poslednjeg izdanja Bijenala, želele smo da ponovo stavimo u fokus ljude koji rade u pozorištu, čijem radu se, kao publika, divimo, ali nikada izbliza, i koji se ne penju na pozornicu i ne dobijaju aplauz. One, koji rade u zanatskim radionicama pozorišta, u kucima daleko skrivenim od očiju publike, u prostorima zatrpanim ostacima materijala, viškom drveta, krpicama po podu, opiljcima na stolu za rezanje, sa specifičnim mirisom lepka i boje, i sveže skuvane kafe, rano izjutra.

Ovoga puta, Glavnu izložbu posvećujemo isključivo ljudima iza scene i njih stavljamo pod svetlost reflektora. Izabrale smo radove majstora izrađene u 16 pozorišta iz Beograda, Budve, Ljubljane, Novog Sada, Podgorice, Sarajeva, Subotice i Zagreba.

Kustos i autor koncepta: Tatjana Dadić Dinulović

Izbor predmeta: Tatjana Dadić Dinulović i Selena Orb

BIJENALE
ENG