loader image

Monografija

Zbog velikog broja prijava, ogromnog materijala koji treba da obradimo i stalnog interesovanja odlučili smo da otvorimo linkove, kako za nove prijave, tako i za dopunu materijala. Bijenale scenskog dizajna se otvara za nekoliko dana, a projekat Monografija se pokazao kao preveliki da bismo ga realizovali u tako kratkom roku. Molimo vas za strpljenje i podršku. A molimo vas i da iskoristite ovo dodatno vreme da dopunite materijale i time nam olakšate dalji rad.

Nove prijave se popunjavaju putem formulara koji je nalazi na ovom linku. Nakon popunjenog formulara stići će pismo na Vašu email adresu sa linkom za postavljanje vizuelnih priloga Vašeg prijavljenog rada. Moguće je prijaviti 15 radova po autoru.

Ranije prijavljeni ukoliko žele da dopune svoje fascikle potrebno je da nam se obrate putem email adrese monografija@bisd.rs nakon čega će dobiti nove linkove i šifru za pristup uređivanju.

SCEN Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Bijenale scenskog dizajna 

Raspisuju

JAVNI REGIONALNI KONKURS

za izbor radova za Monografiju

Scenski dizajn u regionu 2006–2021.

O Bijenale scenskog dizajna 

O Bijenalu scenskog dizajna 2022.

Fluidne scene i pejzaži usamljenosti

O Monografiji

Monografija Scenski dizajn u regionu 2006–2021.

Bijenale scenskog dizajna koji se ponovno uspostavlja, oslanja se na ideje i vrednosti promovisane na bijenalima scenskog dizajna 1997–2006. Svaki od šest bijenala pratio je katalog dešavanja na sceni i produkciju tih godina. 

Monografija ima za cilj da ilustruje presek scene, autora i produkcija, od poslednjeg Bijenala do danas. Monografija će prikazati radove u sledećim kategorijama (videti Kategorije za koje se može prijaviti rad):

 1. Scenski dizajn u pozorištu;
 2. Scenski dizajn van pozorišta;
 3. Novi mediji i nove tehnologije u scenskom dizajnu;
 4. Umetničke i kustoske prakse scenskog dizajna;
 5. Scenska arhitektura;
 6. Realizacija scenskih prostora
 7. Predstavljanje i promocija scenskih događaja i scenskog prostora;

Bijenale poziva autore sa prostora bivše Jugoslavije da učestvuju u ovom velikom projektu i pomognu da monografija bude verni prikaz onoga što je činilo scenu u poslednjih petnaest godina.

Regionalni konkurs za Monografiju

Jedan od osnovnih ciljeva Bijenala scenskog dizajna je stvaranje platforme koja će omogućiti susrete, razmene, saradnju i vrednovanje stvaralaca sa prostora bivše Jugoslavije. Da bi se premostio gap od poslednjeg BiSD do danas, i na neki način napravio presek stanja, raspisujemo regionalni konkurs za Monografiju Scenski dizajn u regionu 2006–2021 kojom ćemo pokušati da prikažemo ko su učesnici na sceni.

Svrha konkursa je prikupljanje radova koji će biti selektovani u različitim kategorijama scenskog dizajna koje će prikazati raznovrsnost scene u poslednjih 15 godina.

Rok za prijavu na konkurs: 31. maj 2022. 

Prijava 

Prijava podrazumeva slanje popunjenog obrasca. Nakon toga, kandidati će dobiti povratni mejl sa informacijama i linkom za postavljanje priloga. Radovi u Monografiji biće prikazani fotografijama i skicama iz procesa (crtež, kolaž, 3D model). Svi prilozi treba da budu u formatu pogodnom za štampu (.jpg, .pdf, formata ne manjeg od 17cm širine u 300dpi). Poželjno je priložiti i druge priloge (pdf prezentacija, sajt, video-materijal, zvuk i slično) da bi urednici imali bolji uvid u projekat u celini. Prijava treba da sadrži: kratak opis projekta na maternjem i engleskom jeziku sa spiskom svih autora, godinu izvođenja, informacije o producentu i fotografije (sa imenima autora). 

Autor preuzima na sebe odgovornost za regulisanje autorskih prava za korišćenje svih materijala koje je poslao.

Međunarodni urednički odbor sprovešće selekciju radova. Lista učesnika i odabranih radova biće objavljena jula 2022.

Pravo učešća

Konkurs za učešće u Monografiji je javan.

Pravo učešća imaju profesionalci iz oblasti koje se bave scenskim dizajnom, a rođeni su na prostoru bivše Jugoslavije. Jedan autor može poslati najviše 15 radova.

Kategorije za koje se može prijaviti rad

 1. Scenski dizajn u pozorištu (pozorišne predstave svih žanrova i formi koje su aktivne, koje je moguće neposredno gledati, u izvornom prostoru izvođenja ili na gostovanjima, festivalima i sličnim manifestacijama);
 2. Scenski dizajn van pozorišta (scenski događaji izvedeni u realnom prostor-vremenu svih žanrova i formi – umetničke, kulturne, zabavne, političke, promotivne…);
 3. Novi mediji i nove tehnologije u scenskom dizajnu (primena novih medija, novih tehnika i tehnologija u scenskom dizajnu – za scenske događaje i za scenske prostore);
 4. Umetničke i kustoske prakse scenskog dizajna (autonomna umetnička dela javno izvedena i/ili prikazana u formi umetničkih događaja u arhitektonskom, scenskom, medijskom ili virtuelnom prostoru – performativna instalacija; višemedijska intervencija ili instalacija; prostorna intervencija ili instalacija; interaktivna izložba ili galerijska postavka…), kao i druge umetničke forme u oblasti scenskog dizajna, što uključuje prostorne, medijske i komunikacijske aspekte dela;
 5. Scenska arhitektura;
 6. Realizacija scenskih prostora
 7. Predstavljanje i promocija scenskih događaja i scenskog prostora;

 

Promocija

Monografija će biti promovisana na Bijenalu u septembru 2022, u programu Kaleidoskop – Novi Sad prestonica kulture.

BIJENALE
ENG