loader image

Dečji Bijenale

SCENlab vrtić ove godine deo je programa Dečji bijenale, sastavljen od niza kreativnih radionica, koje decu uvode u svet pozoršita, arhitekture i umetnosti.

PRIJAVA NA: deca@bisd.rs

SCENLAB_VRTIĆ 2022.

Pripreme za BIJENALE SCENSKOG DIZAJNA 2022.

SCENlutke

Radionice Scenlab vrtića u periodu mart–jun biće priprema za Bijenale scenskog dizajna. Svaka od radionica, jednom mesečno (po potrebi više), obrađivaće određenu temu kako bi nastao poluproizvod koji će biti dovršen tokom radionica na Bijenalu.

Osnovna ideja je da se kroz radionice razvija pozorište lutaka. Počeće se izradom scenografije – mobilne kutije ili paravana u čijim okvirima će se predstave igrati. Prostor igre treba da omogući da deca manipulišu lutkama marionetama odozgo, a za potrebe lutaka koje se navlače na ruke – ginjole, manipulišu iz donje zone kutije. Treća varijanta omogućuje da se deca igraju maskama za lice u okvirima napravljene scene. 

Na Bijenalu bi se koncipirale priče i predstave, dorađivali delovi scene i lutaka, a u finalu biće izvedena kraća predstava.

Radionice se odvijaju jednom mesečno, nedeljom 11–14 sati, za decu uzrasta 6–10 godina. Maksimalan broj učesnika je 15, uz prethodnu prijavu mejlom.

Plan:

Mart-Maj 2022.

Mesec

Tema meseca

Mart

13.03.

Osmišljavanje i formiranje scene/kulise takve da ujedno može biti korišćena kao paravan za sve tri forme igranja sa lutkama: za marionete, za ginjole i za maske.

Bojenje, isecanje, ugradnja pokretnih delova, ubacivanje lampica, zastora…

April

10.04.

Rad na sceni – kulisama…

Lutke marionete – korišćenjem različitih materijala (drvo, karton, tkanina, gips…) prave se lutke sa pokretnim delovima kojima se upravlja koncem ili žicom. 

Maj 1

08.05.

Završni radovi na sceni – kulisama…

Lutke ginjole – upravljanje „ručnom“ lutkom, onu koju lutkar navlači na ruku poput rukavice. Ginjol se pokreće pomicanjem prstiju, rotacijom šake i podlaktice. Deca će imati priliku praviti ginjole od materijala po želji i oprobati se u prezentaciji istih.

 

Maj 2

29.05.

Maske za lice – deca će imati priliku da svoju kreativnost ispolje kroz kreiranje maski za lice upotrebom raznih materijala (karton, papir, kolaž papir, tkanina, gips…). Njihovim kombinovanjem i spajanjem doći će do konačnog proizvoda. 

 

Voditeljka radionice: Dragana Pilipović

Saradnice: Sara Škvorc, Maja Bogdanović, Nina Bogdanović, Vanja Evđenić

Volonteri: Studenti Osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna

Septembar 2022.
Radionica SCENlab vrtića

SCENlutke

„Priča o…“
Okvirno vreme trajanja radionica: 2–4 sata
Broj učesnika: 15
Deca uzrasta 6–10 godina
Mesto: Scenlab

Deca će osmisliti priču za predstavu koja će se igrati lutkama i maskama, u okviru scenografije prethodno kreirane na radionicama SCENlab vrtića. U ovoj fazi moguće je doraditi i prepraviti izrađene elemente za potrebe priče. Deca rade u tri grupe sa po pet učesnika, svaka treba da osmisli po jednu priču koja će se na kraju radionice odigrati. Podela na grupe podrazumeva da jedni koriste marionete, drugi ginjole, a treći maske za lice.

Ishod radionice je odigrana predstava maksimalnog trajanja 15 minuta koja će biti snimljena.

Voditeljka radionice: Dragana Pilipović

Saradnice: Sara Škvorc, Maja Bogdanović, Nina Bogdanović, Vanja Evđenić

Volonteri: Studenti Osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna

BIJENALE
ENG