loader image

DRAGANA PILPOVIĆ

Dragana Pilipović (1981, Novi Sad) je diplomirani arhitekta-master, zaposlena kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na kojem pohađa i doktorske umetničke studije. Diplomirala je 2006. temom „Arhitektonska studija vinarije u Sremskim Karlovcima“.

Od 2006. do 2013. radila je kao saradnik u nastavi na predmetima iz oblasti projektovanja na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, a od 2013. radi na Katedri za scenski dizajn na predmetima iz polja projektovanja, crtanja i grafičkog dizajna. Bila je zaposlena kao projektant-saradnik u arhitektonskom birou I’M architect & associates (2006–2008). Od 2008. do 2021. angažovana je kao stipendista i istraživač na Fakultetu tehničkih nauka, na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – „Tehnički i tehnološki uslovi i potencijali arhitektonskih objekata za scenske događaje u Republici Srbiji“ (2008–2011) i „Tehnički i tehnološki uslovi i potencijali domova kulture u Republici Srbiji“ (2011–2022). Bila je član projektnog tima u izradi glavnog arhitektonskog projekta za Naučno-tehnološki park u Novom Sadu i projekta unutrašnjeg uređenja dela zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Koautor je nekoliko nagrađenih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma. Član je Društva arhitekata Novog Sada (DaNS).

U okviru programa SCENlab od 2016. vodi radionice SCENlab vrtića, sa čijim učesnicima učestvuje i na raznim konkursima i izložbama.

Uloga u Bijenalu 2022.

Dečji bijenale; Vođa radionice na Omladinskom bijenalu

BIJENALE
ENG