loader image

Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija 

“Fluidne scene i pejzaži usamljenosti”

PROGRAM KONFERENCIJE

Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija „Fluidne scene i pejzaži usamljenosti” polazi od koncepta fluidnosti, kojim Zigmunt Bauman, jedan od najznačajnijih sociologa 20. veka, opisuje period nakon postmodernizma, odnosno period kraja 20. i početka 21. veka. Bauman postavlja distinkciju između takozvane čvrste modernosti, koju karakterišu društvena kohezija, stabilnost i hijerarhija, i tečne odnosno fluidne modernosti, koju opisuje kao stanje globalne fragmentacije, deregulacije i gubitka svake vrste stabilnosti i sigurnosti. Život u fluidnoj modernosti karakterišu visok stepen efemernosti i stalna promenjivost, a to pojedinca čini neprestano izloženim osećanju neizvesnosti, nesigurnosti, neadekvatnosti, što od njega zahteva fleksibilnost i prilagodljivost po svaku cenu. Ovakav prekarni način života za posledicu ima kreiranje specifičnog oblika usamljeničkog individualizma i raspad bilo kakvog oblika zajedništva. Sistemski onemogućen da uhvati korak sa tokom fluidnog života, zauvek ostajući tek na njegovoj margini, pojedinac postaje „usamljeno ostrvo“. S druge strane, stabilne kohezivne veze koje karakterišu svaku zajednicu, upravo su ono što u savremenom fluidnom svetu nije moguće. 

Okosnica konferencije jeste ispitivanje potencijala koje umetnost i arhitektura nude u mogućoj revitalizaciji savremenog individualizma i kreiranju, makar i privremenih (fluidnih) oblika, kolektivnog iskustva. Na izvestan način, tema je inspirisana i periodom pandemije, tokom kojeg je stanovništvo bilo osuđeno na „fizičko distanciranje“ i uskraćeno za kolektivna okupljanja, što je dodatno radikalizovalo uslove savremenog fluidnog života, ali ukazalo i na njegove slabosti. Potvrdilo je, i to na globalnom nivou, čovekovu potrebu za zajedničkim. Kako to zajedničko nastaje u umetničkoj akciji, na pozornicama kolektivnog delovanja bilo koje vrste, u bilo kojem prostoru – pozorištu, galeriji, na ulici, u školi ili sajber prostoru – osnovna je odrednica, ovog naučnog i stručnog skupa. 

Konferencijom će biti obuhvaćene dve glavne oblasti arhitektura i scenski dizajn, ali očekuju se profesionalci, umetnici, istraživači, teoretičari, kritičari iz različitih naučnih, stručnih i umetničkih oblasti.

 

Konferencija se sastoji iz četiri tematske oblasti: 

  1. Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u pozorišnim praksama;
  2. Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u arhitekturi i umetnosti;
  3. Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u edukaciji;
  4. Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u kritičkim diskursima.

 

Koje mogu biti prezentovane u poljima:

  1.  Teorija – prezentacije, posteri naučnih i stručnih radova;
  2. Teorija u praksi – predavanja, prezentacije umetničkih i stručnih radova i praksi;
  3. Prateći program – razgovori, radionice…TEMATSKE OBLASTI

Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u pozorišnim praksama 

U procesu „fluidizacije“ svih obrazaca modernosti našle su se i institucije. Nekada izvori autoriteta, krute, hijerarhizovane organizacije, pod pritiskom širih društvenih promena menjale su se i prilagođavale, gubile monumentalni karakter i vremenom postajale fluidne „platforme“ za interakciju i umrežavanje. U okviru sekcije „Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u pozorišnim praksama“ osnovna problemska tema jeste pitanje na koji je način paradigma fluidnosti uticala na instituciju pozorišta, na mehanizme rada u pozorištu i njegove kreativne ishode, na širu percepciju pozorišta kao institucije, zgrade ili kolektivne umetničke forme. 

Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u arhitekturi i umetnosti

Jedna od bitnih odlika savremene fluidnosti jeste brisanje čvrstih disciplinarnih okvira, odnosno kreiranje fluidnog interdisciplinarnog prostora u kojem svakodnevno nastaju nove forme mišljenja i delovanja. Jedan takav prostor stvoren je ukrštanjem oblasti poput pozorišta, arhitekture i vizuelnih umetnosti, prostor označen hibridnim umetničkim praksama i alternativnim umetničkim prostorima. Ovaj fluidni prostor čini novu oblast koju imenujemo scenski dizajn, što je činjenica manje bitna od slobode koju isti prostor pruža umetnicima za vlastito istraživanje i izražavanje. Prostor slobode jedna je od retkih pozitivnih posledica paradigme fluidnosti, a jedno od temeljnih pitanja kojima će se baviti radovi u ovoj tematskoj sekciji biće – da li taj prostor jeste ili može postati i pozornica otpora savremenom stanju stvari.

Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u edukaciji

Ideologija fluidnosti prožima i uređuje sve aspekte savremenog života, a čini se i da kreira neko sumorno osećanje da je izlazak iz začaranog kruga fluidnosti nemoguć. U okviru ove sekcije istražuje se da li je to zaista tako, koji su realni kapaciteti koncepta „kritičke pedagogije“, u koji su, kako Bauman tvrdi, „urezane ljudske nade i šanse čovečanstva“, a koje „ne mogu biti nigde drugde“. Želja je da se ispita na koji je način fluidnost uticala na sistem obrazovanja, odnos prema edukaciji, na smisao i vrednost znanja kao takvog. Kakve su škole poželjne, kakvoj budućnosti se teži i šta još mogu da urade – profesori, nastavnici, edukatori? Može li i kako škola postati to mesto, pozornica borbe za bolju budućnost?  

Fluidne scene i pejzaži usamljenosti u kritičkim diskursima

Osnovna tema konferencije je dvojaka: s jedne strane usmerena ka pejzažima usamljenosti u kojima obitava savremeni pojedinac, s druge pokazuje intenciju da istraži potencijale pozorišta, arhitekture i umetnosti u prevazilaženju upravo te usamljenosti i kreiranju novih oblika kolektiviteta. Fluidne scene se pojavljuju kao metafora za prostore nove društvene interakcije i kohezije, za nove prostore zajedništva u doba fluidne modernosti. Radovi u okviru ove sekcije će mapirati i kritički analizirati baš te scene, te prostore, koje pomalo paradoksalno imenujemo kao fluidne, a čija je fluidnost isključivo u njihovoj efemernosti. U svakom drugom smislu to su prostori suprotstavljeni baumanovskoj fluidnosti. Fluidne scene nisu prostori izolacije, već prostori susreta i integracije. Kao takvi, oni i ne moraju biti prostori, već bilo koja vrsta fenomena koji odudara od monotone slike naše fluidne stvarnosti. 

 

PRIJAVA

Prijava se vrši putem formulara (ovde). Prijavom se kandidati opredeljuju za jednu od tematskih oblasti i jedno polje u okviru kojeg će predstaviti svoj naučni, umetnički ili stručni rad. Osim za učešće, zainteresovani se može prijaviti i kao slušalac.

Programski i Organizacioni odbor konferencije odabraće naučne i stručne radove, postere, radionice, paneliste i druge pristigle predloge, koji će biti prikazani na konferenciji. Isti odbori konferencije zadržavaju pravo da pojedine radove (prijave) kategorišu na drugačiji način, sve u cilju formiranja što kvalitetnijeg okvira za dijalog među učesnicima konferencije.

Svi prihvaćeni apstrakti biće publikovani u elektronskoj Knjizi apstrakata, koju će dobiti svi učesnici prisutni na konferenciji. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u elektronskom Zborniku radova sa ISBN brojem nakon održane konferencije.

PLAN SIMPOZIJUMA I REGISTRACIJA

Prijava 

Prvi rok 

Drugi rok 

Poziv

30. 05. 2022.

20. 06. 2022.

Prijava apstrakta

(naučni/stručni članak, poster, radionica, razgovor…)

20. 06. 2022.

15 .07. 2022.

Odgovor o prihvatanju apstrakta

27. 06. 2022. 

29. 07. 2022. 

Rok za uplatu

05. 07. 2022.

06. 08. 2022.

Preliminarni program

10. 08. 2022.

e-publication

CENE KOTIZACIJE I NAČINI PLAĆANJA

Registracije 

Rokovi 

Kotizacija za učesnike

Kotizacija za slušaoce

Prva registracija

05. 07. 2022.

Profesionalci

60 €

30 €

Studenti

30 €

15 €

UNS

Scen

BiSD članovi

40 €

20 €

Druga registracija

06. 08. 2022.

Profesionalci

90 €

45 €

Studenti

50 €

25 €

UNS

Scen

BiSD članovi

60 €

30 €

Za učesnike iz Srbije, plaćanje se vrši  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

Podaci za uplatu:

 

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

Broj računa: 840-1710666-12

Model: 97

Poziv na broj: 5503404003

Banka: Uprava za trezor, Filijala Novi Sad

Za uplatu iz inostranstva potrebno je poslati email na adresu conference@bisd.rs

Potom ćete dobiti instrukcije za plaćanje

  • Cene registracije se odnosi na jednu prijavu (naučni/stručni članak, poster, radionica, razgovor…) i jednog autora.

OBAVEŠTENJE

Prijava Radova

Prvi rok

Drugi rok

Predaja napisanog naučnog / stručnog rada

01. 10. 2022.

01. 11. 2022.

Odobrenje naučnog / stručnog rada

01. 11. 2022.

01. 12. 2022.

Piši nam.

conference@bisd.rs

BIJENALE
ENG