loader image

andrej josifovski

 

Andrej Josifovski (1990) je nakon završenih osnovnih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2012) završio master akademske studije (2014), a potom i doktorirao na istom fakultetu (2021). Docent je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Departmanu za arhitektonske tehnologije. Oslikao je veliki broj murala u zemlji i inostranstvu, a njegov rad je propraćen u raznim eminentnim svetskim medijima za uličnu umetnost. Izlagao je na dvadesetičetiri kolektivne i pet samostalnih izložbi, među kojima su posebno važne „Face au mur“, organizovana u Kulturnom centru Srbije u Parizu / Centre culturel de Serbie, Bijenale arhitekture u Veneciji, gde je predstavio svoj rad „Zlatni kontejner“ i samostalna izložba „Pijanista – pet godina na ulici“ zid i delo u Studentskom

kulturnom centru u Beogradu, gde je predstavljena i njegova istoimena monografija. Jedan umetnički rad mu je uvršten u projekat „Sećanje grada“, a ostali radovi su mu publikovani u više od deset knjiga, kataloga i časopisa, od kojih su najznačajnije „Europe street art & graffiti“ i „Street art contexte(s)“ obe u izdanju francuske kuće Editions Gallimard. Dobitnik je nagrade na 43. salonu arhitekture u oblasti eksperiment i istraživanje za realizovano delo “SAVE OUR HOME”. Kao deo autorskog tima osvojio je drugo mesto za projekat za predstavljanje Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020. Osnivač je i umetnički direktor Internacionalnog Runaway festivala ulične umetnosti. Izlagao je na prestižnoj izložbi „Arte Laguna Prize“ u Veneciji, gde je u konkurecniji od 12000 umetnika, njegov rad bio izabran među 25 u kategoriji za nagradu. Dobitnik je nagrade za umetničko dostigniće godine u Briselu u organizaciji „Emerging Europe“ u kategoriji „Ljudi – Umetnički projekat“ za realizovano delo “SAVE OUR HOME”. Dobitnik je nagrade “TOP 50 – najboljih sadržaja na internetu” za njegov instagram profil. Kao deo autorskog tima predstavljao je Republiku Srbiju na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji u okviru izložbe „Slobodna škola je slobodan prostor“. Dobitnik je nagrade „FRESH TALENT“ za murale oslikane na Ostružničkom mostu u Beogradu.
Dobitnik je prve nagrade „YOUTH HERO“ u oblasti umetnosti i kulture. Proglašen je za jednog od „dvadeset veličanstvenih“ koji su obeležili 2018. godinu u Srbiji i regionu. Nosilac je titule IRONMAN u najzahtevnijoj sportskoj disciplini na svetu koja se odvija u jednom danu (ultra trijatlon). Radove potpisuje svojim nadimkom PIJANISTA.

 Uloga u Bijenalu 2022:

Međunarodni simpozijum

BIJENALE
ENG