loader image

PAVLE DINULOVIĆ

Pavle Dinulović (Beograd, 1990), osnovne studije završava 2013. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Katedra za snimanje i dizajn zvuka, gde završava i master studije 2014. godine. Od 2016. radi na realizaciji doktorskog umetničkog projekta dramskih i audiovizuelnih umetnosti pri FDU, obavlja delove procesa istraživanja u Beogradu, Lincu, Ženevi i Tokiju. Od 2016. radi kao asistent, a od 2019. i docent na matičnoj katedri, na predmetima koji se tiču dizajna zvuka za scenske događaje i dizajna zvuka za video-igre i interaktivne umetnosti. Član je Laboratorije interaktivnih umetnosti pri Fakultetu dramskih umetnosti, u okviru koje učestvuje na svim projektima od 2017. do danas. Bio je član autorskog tima Studentske sekcije Nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine sa radom „Proces ili Šta je stvarno VAŽNO za mene”, koji je nagrađen Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga. Trostruki je dobitnik Nagrade „Neda Depolo“ za kreativni doprinos radio izrazu, koju dodeljuje Radio Beograd 2. Bavi se dizajnom zvuka i originalne muzike za video-igre, interaktivne medije, scenske događaje, film i TV. Kao član tima Level 8, aprila 2018. dobija prvu nagradu na prvom svetskom hakatonu iz oblasti nadstvarnosti (eng. hyperreality), za rad Stroganj. Septembra 2019. izlaže zvučnu instalaciju  „Particle Post3” na Ars Elektronika festivalu u Lincu, zajedno sa umetnicima iz Japana i Austrije, i eksperimentalnim fizičarem iz CERN-a, u Ženevi, sa kojima objavljuje rad „Particle Post – Letters from the Universe: a Sound Installation Through Cosmic Muons”, objavljen i predstavljen u okviru 71. međunarodnog astronautičkog kongresa 2020, a novembra 2021. u sklopu doktorskog umetničkog istraživanja sa njima izvodi i umetnički rad „Life, the Universe and Everything“ na Connected Ink 2021 konferenciji u Tokiju.

Uloga u Bijenalu 2022.

žiri studentski bi, kategorija: Scenski dizajn van pozorišta

BIJENALE
ENG