loader image

SCEN Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Bijenale scenskog dizajna

Raspisuju

JAVNI REGIONALNI KONKURS

za izbor radova za monografiju scenski dizajn u regionu 2006-2021.

Važni datumi

Otvaranje prijava: 15. april 2022.

Zatvaranje prijava: 31. maj 2022.

O Monografiji

Monografija  Scenski dizajn u regionu 2006–2021.

Bijenale scenskog dizajna koji se ponovno uspostavlja, oslanja se na ideje i vrednosti promovisane na bijenalima scenskog dizajna 1997–2006. Svaki od šest bijenala pratio je katalog dešavanja na sceni i produkciju tih godina. 

Monografija ima za cilj da ilustruje presek scene, autora i produkcija, od poslednjeg Bijenala do danas. Monografija će prikazati radove u sledećim kategorijama (videti Kategorije za koje se može prijaviti rad):

 1. Scenski dizajn u pozorištu;
 2. Scenski dizajn van pozorišta;
 3. Novi mediji i nove tehnologije u scenskom dizajnu;
 4. Umetničke i kustoske prakse scenskog dizajna;
 5. Scenska arhitektura;
 6. Realizacija scenskih prostora
 7. Predstavljanje i promocija scenskih događaja i scenskog prostora;

Bijenale poziva autore sa prostora bivše Jugoslavije da učestvuju u ovom velikom projektu i pomognu da monografija bude verni prikaz onoga što je činilo scenu u poslednjih petnaest godina.

 

Regionalni konkurs za Monografiju

Jedan od osnovnih ciljeva Bijenala scenskog dizajna je stvaranje platforme koja će omogućiti susrete, razmene, saradnju i vrednovanje stvaralaca sa prostora bivše Jugoslavije. Da bi se premostio gap od poslednjeg BiSD do danas, i na neki način napravio presek stanja, raspisujemo regionalni konkurs za Monografiju Scenski dizajn u regionu 2006–2021 kojom ćemo pokušati da prikažemo ko su učesnici na sceni.

Svrha konkursa je prikupljanje radova koji će biti selektovani u različitim kategorijama scenskog dizajna koje će prikazati raznovrsnost scene u poslednjih 15 godina.

Rok za prijavu na konkurs: 31. maj 2022. 

 

Prijava 

Prijava podrazumeva slanje popunjenog obrasca na mejl adresu: monografija@bisd.rs, sa naznakom „Prijava za monografiju“. Nakon toga, kandidati će dobiti povratni mejl sa informacijama i linkom za postavljanje priloga. Radovi u Monografiji biće prikazani fotografijama i skicama iz procesa (crtež, kolaž, 3D model). Svi prilozi treba da budu u formatu pogodnom za štampu (.jpg, .pdf, formata ne manjeg od 17cm širine u 300dpi). Poželjno je priložiti i druge priloge (pdf prezentacija, sajt, video-materijal, zvuk i slično) da bi urednici imali bolji uvid u projekat u celini. Prijava treba da sadrži: kratak opis projekta na maternjem i engleskom jeziku sa spiskom svih autora, godinu izvođenja, informacije o producentu i fotografije (sa imenima autora). 

 

Autor preuzima na sebe odgovornost za regulisanje autorskih prava za korišćenje svih materijala koje je poslao.

Međunarodni urednički odbor sprovešće selekciju radova. Lista učesnika i odabranih radova biće objavljena 01. jula 2022.

 

Pravo učešća

Konkurs za učešće u Monografiji je javan.

Pravo učešća imaju profesionalci iz oblasti koje se bave scenskim dizajnom, a rođeni su na prostoru bivše Jugoslavije. Jedan autor može poslati najviše 15 radova.

 

Kategorije za koje se može prijaviti rad

 1. Scenski dizajn u pozorištu (pozorišne predstave svih žanrova i formi koje su aktivne, koje je moguće neposredno gledati, u izvornom prostoru izvođenja ili na gostovanjima, festivalima i sličnim manifestacijama);
 2. Scenski dizajn van pozorišta (scenski događaji izvedeni u realnom prostor-vremenu svih žanrova i formi – umetničke, kulturne, zabavne, političke, promotivne…);
 3. Novi mediji i nove tehnologije u scenskom dizajnu (primena novih medija, novih tehnika i tehnologija u scenskom dizajnu – za scenske događaje i za scenske prostore);
 4. Umetničke i kustoske prakse scenskog dizajna (autonomna umetnička dela javno izvedena i/ili prikazana u formi umetničkih događaja u arhitektonskom, scenskom, medijskom ili virtuelnom prostoru – performativna instalacija; višemedijska intervencija ili instalacija; prostorna intervencija ili instalacija; interaktivna izložba ili galerijska postavka…), kao i druge umetničke forme u oblasti scenskog dizajna, što uključuje prostorne, medijske i komunikacijske aspekte dela;
 5. Scenska arhitektura;
 6. Realizacija scenskih prostora
 7. Predstavljanje i promocija scenskih događaja i scenskog prostora;

 

Rok za predaju radova

Rok za prijavu i predaju radova je 31. maj 2022. do 20.00 časova.

 

Promocija

Monografija će biti promovisana na Bijenalu u septembru 2022, u programu Kaleidoskop – Novi Sad prestonica kulture.

BIJENALE
ENG