NINA PUTNIK

Nina Putnik (Novi Sad, 1999) završila je Srednju baletsku školu u Novom Sadu, smer za savremenu igru. Trenutno je student četvrte godine Scenske arhitekture, tehnike i dizajna, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Učestvuje u brojnim radionicama savremenog plesa, kao i inkluzivnim plesnim radionicama i plesnim predstavama. U periodu 2017–2019. učestvuje na Erasmus+ omladinskim razmenama u Belgiji i Slovačkoj, posvećenim  pozorištu i plesu. Godine 2020. asistent je koreografa Deneša Debreija na performansu 9 godina kasnije. Godine 2021. sarađuje na plesnom projektu Ples ugroženih ptica, gde učestvuje u stvaranju koreografije i scenografije i radi kao dizajner svetla na izvođenjima. Godine 2021/2022. učestvuje u projektu Sazvežđa”, razvojni program savremenog plesa za mlade koreografe, gde koreografiše plesnu minijaturu i plesni video Eho.

 

Uloga u Bijenalu 2022.

asistent studentski bi