loader image

ORIJENTACIJA U 100 REVOLUCIJA

Orijentacija u 100 revolucija, sa Bojanom Đorđevim
slika reprodukovana na tekstilu površine sto kvadratnih metara, 2017.

Slika i njene likovne reference ispituju način na koji apstraktna slika postaje dodatno
označena, a potom i preiščitana drugim sistemima znakova i znanja. Slika je deo istoimene
izvedbene strukture u kojoj funkcioniše kao performativni objekat, inicijator izvedbene
aktivnosti čiji potencijal leži u mogućnosti da prekrije druge objekte u prostoru
izlaganja/izvedbe. Ovakva akcija može biti dodatno interpretirana unutar okvira dva
tekstualna priloga. U pitanju su hronološko-geografsko-istorijski spisak revolucija i
društvenih nemira koji su se desili u proteklih sto godina i fragment iz romana Pesma, Oskara
Daviča u kojem se nabrajaju različite grupe, klasne pozicije i prirodni entiteti čiji su pokret i
kritička reč potrebni da bi se desila pobuna.
„Orijentacija u 100 revolucija“, revolucija migrira kroz različite umetničke kontekste,
izvedbeni, izlagana je u galerijskom i muzejskom okviru, u eksterijeru, stanu kao prostoru
izlaganja, razmatrajući tako različita mesta ideja i formata revolucionarnog promišljanja.

 

Siniša Ilić

BIJENALE
ENG