loader image

PAVLE STAMENOVIĆ

Dr Pavle Stamenović, dipl. ing. arh, docent na Departmanu za arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je  diplomirao (2007) i doktorirao (2016). Autor više publikovanih stručnih i naučnoistraživačkih radova. Bavi se istraživanjem u oblasti metodologije i procesa projektovanja. Vodi Master studio na Master akademskim studijama unutrašnja arhitektura (MUAD) i izborni predmet Izlaganje. 

Od 2008. godine saradnik arhitektonskog studija MIT Arh (prof. Branislav Mitrović). Od 2010. osnivač i član kolektiva RASTER, interdisciplinarnog studija koji se bavi istraživanjem kroz arhitektonsko projektovanje, sa fokusom na arhitektonske i prostorne koncepte, prvenstveno kroz učešće na arhitektonsko-urbanističkim konkursima, sa zapaženim uspehom, od kojih su mnogi i nagrađeni. 

Mentor je više internacionalnih interdisciplinarnih radionica, poput Cloud Workshop (Kadiz, Španija), Scale Workshop (Helsinki, Finska), Kinetic (Valeta, Malta) i Projecting Cinemas (Teheran, Iran), Wilderness: 5th Season (Soomaa, Estonija).

Učesnik je više međunarodnih izložbi i salona arhitekture, poput Venecijanskog bijenala (2008) i Tallin Architecture Biennale (2013). Autor i kustos internacionalnih izložbi OUTSIDE: The Second Look on Architectural Competitions i OUTSIDE: Self-initiated Projects. Gost urednik švedskog interdisciplinarnog časopisa STAD i online projekta Rotative Research Dialogues.

Uloga u Bijenalu 2022.

žiri studentski bi, kategorija: Scenski dizajn arhitektura

BIJENALE
ENG