loader image

Slađana Milićević

Slađana Milićević (Tuzla, 1982) je docent, šef Katedre za umetnost i pomoćnik šefa Odseka za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu, 2008. godine završila je studije arhitekture, a 2018. odbranila doktorsku disertaciju („DISOCIJATIVNI PROSTOR MODERNOSTI: Diskurs praznine u arhitekturi i vizuelnim umetnostima XX i početka XXI veka“).

Radila je kao projektant-saradnik u nekoliko arhitektonskih biroa, učestvovala na arhitektonskim konkursima, na nekoliko grupnih izložbi, na kojima je izložila svoj umetnički rad.

Od 2012. radi na Fakultetu tehničkih nauka, na studijskim programima scenskog dizajna. Učestvovala je u kreiranju i akreditaciji kurikuluma za sva tri nivoa ovih studijskih programa (osnovni, master, doktorski) i silabusa za predmete u oblasti arhitekture, scenske arhitekture, teorije prostora, teorije i fenomenologije scenskog dizajna. Tokom rada u nastavi, aktivna je u brojnim umetničkim projektima, gde kao mentor vodi nekoliko studentskih radionica, uglavnom u domenu arhitekture i scenskog dizajna. Izlagala je naučne radove na konferencijama u zemlji i inostranstvu, te učestvovala u organizaciji naučnih skupova.

 

Uloga u Bijenalu 2022.

Član programskog tima

Međunarodni naučni simpozijum

BIJENALE
ENG