veronika Pavlov

Veronika Pavlov (Sombor, 2001) trenutno je student druge godine na Fakultetu Tehničkih nauka smer Scenska arhitektura tehnika i dizajn. Izlagala je prostornu instalaciju u okviru festivala “Dobrodošli na Naselje 8” ( Novi Sad, 2021). Deo je foto-video i tehničkog tima na studijama. Učestvovala je u mnogobrojnim edukacijama dece u zabavištima i osnovnim školama. Oslikavala školu u okviru WWF-a. Volontirala je za “Feelgood Fest” ( Sombor, 2017, 2018) i za “Terminal Music & Arts Festival” ( Sombor 2018).

Uloga u Bijenalu 2022.

član foto/video tima