loader image

Andrija Dinulović

Andrija Dinulović (Beograd, 1993) je producent. Diplomirao je menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i završio master studije Scenske arhitekture i dizajna na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde je trenutno student doktorskih studija Scenskog dizajna.

Suosnivač je produkcijskog studija Turbina, u kome je pre svega fokusiran na koncipiranje, tehničku razradu i realizaciju prostora i prostornih postavki u scenskim i vizuelnim umetnostima. U okviru ovog studija, angažovan je na nizu projekata, a kao najznačajniji izdvajaju se nastup Republike Srbije na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2021. i festival svetlosnih instalacija iLightSingapore u Singapuru.

Učestvovao je u realizaciji više od 40 umetničkih i stručnih projekata na prostoru Srbije, Slovenije, Češke, Francuske, Italije, Švedske i Švajcarske. Radio je kao menadžer produkcije Galerije Kolektiv Arhitekata i producent programa internet radija – Radio Aparat u Beogradu. Dva puta je bio učesnik Praškog kvadrijenala scenskog dizajna i scenskog prostora, prvi, kao vođa tima izvršne produkcije (2015), kada je nastup Republike Srbije nagrađen Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga, drugi, kao direktor produkcije nastupa (2019).

U zvanju docenta zaposlen je na Katedri za scenski dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je prvenstveno aktivan u okviru predmeta iz domena dizajna i tehnike scene i tehničke produkcije. Učestvuje u pripremi i realizaciji različitih programa Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (Scen).

Uloga u Bijenalu 2022:

tehnički direktor; član programskog tima;

Collab Tape, Plug in, Omladinski bijenale

BIJENALE
ENG