loader image

filip novak

Filip Novak (Čakovec, 1998), vizuelni umetnik koji se pretežno bavi tradicionalnim slikarskim tehnikama, te ima veliko interesovanje za digitalnu umetnost. Uz slikarstvo i scenografiju, deluje u području umetničke obrade stakla, gde sudeluje na mnogim radionicama i projektima, od kojih se ističe rad i asistencija pri restauraciji vitraža katedrale Sv. Jakova u Šibeniku. Trenutno je student druge godine diplomskih studija na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (APURI). Član je i volonter društva Sindrom Down Međimurske županije, gde održava likovne radionice. 

 

Uloga u Bijenalu 2022.

učesnik u projektu Collab Commons

BIJENALE
ENG