loader image

PREKRAJANJE

15. – 28. septembar 2022.

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu

 

Prekrajanje je performativna izložba posvećena rekonstrukciji i reinterpretaciji 14 odabranih izvedenih master i doktorskih umetničkih radova iz oblasti scenskog dizajna. Osnovu za izbor radova čini njihova izvrsnost, a nova celina nastaje povezivanjem ključnih individualnih tema. Četrnaest autora iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske re-kontekstualizovaće svoje umetničke radove u odnosu na novi prostor izvođenja/izlaganja, na vremensku distancu od originalnog izvođenja, na druge radove i na celinu.

Izložba traje 14 dana. Svaki rad čini postavka u prostoru i performativni deo.

Integralni deo izložbe je i katalog u kome su predstavljeni svi umetnički master i doktorski projekti sa Odseka za umetnost i dizajn, dok izabranih 14 u katalogu ima poseban tretman.

Izložba se, u teorijskom smislu, bavi ispitivanjem izmeštanja, rekonstrukcije, interpretacije i reinterpretacije umetničkog dela scenskog dizajna koje prethodno nastaje kao samostalno delo.  

Kustosi:
Tatjana Dadić DinulovićSanja Maljković i Alekandra Pešterac

Umetnici:
Dragana Baćović, Monika Bilbija, Daniela Dimitrovska, Zoja Erdeljan, Jelena Janev, Aleksandra
Rakić, Đurđina Samardžić, Vladimir Savić, Milica Stojšić, Aleksandra Tatić, Maja Vilić, Dragana
Vilotić, Jelena Vukmanović i Miroslav Živanov

Produkcija projekta:
Odsek za umetnost i dizajn, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu

BIJENALE
ENG