milica surutka

Milica Surutka (Novi Sad, 1998) osnovne akademske studije Scenske arhitekture, tehnike i dizajna, na Fakultetu tehničkih nauka, završila je 2021. sa odbranjenom temom Studija prostora introspekcije u funkciji doživljaja intimne neizmernosti. Iste godine upisuje master studije Scenskog dizajna na istom fakultetu. Volontirala je na festivalima: FIST – Festival internacionalnog studentskog teatra, Beograd, BITEF – Belgrade International Theatre Festival, Beograd, Impuls! festival, Novi Sad. U okviru neformalne grupe studenata bavila se organizacijom i realizacijom objekta Binackl. Sajt-specifik instalaciju Mesto težnje izložila u sklopu festivala Kaleidoskop kulture 2020. godine u Kineskoj četvrti a iste godine rad je izložen i na 22. Salonu arhitekture u kategoriji Eksperiment u arhitekturi. Sajt-specifik intervenciju Ptičje naselje realizovala je u decembru 2020. godine na festivalu Dobro došli na Naselje 7 u organizaciji Novog kulturnog naselja a svetlosnu instalaciju svetLOST sa grupom studenata u okviru festivala Tesla light gallery u decembru 2021. godine u Novom Sadu. Radila je kao scenograf i kostimograf na više studentskih predstava i kratkometražnih filmova. 2021. godine učestvovala je u nastavi kao student demonstrator.

Uloga u Bijenalu 2022:

polaznica radionice Collab Tape; autor na Plug in izložbama: (Zamišljene) porodične priče i Reciklaža / Rekreiranje